SERBEST BÖLGE ŞİRKET BİRLEŞMESİ www.anadoluserbestbolge.com

Merkezi Serbest Bölgede bulunan Faaliyet Ruhsatlı firmaların kendi talebiyle veya ruhsat süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi hallerinde,şirket tasfiyeye tabi tutulacak olup kasa veya ortaklık durumu sebebiyle Türkiye içindeki başkaca bir firma bünyesinde birleşme söz konusu olabilir. Birleşme halinde Serbest Bölgedeki firma Tüzel Kişiliğini yitirecek, tüm aktif ve pasifi Türkiye içindeki şirkete katılacaktır. Birleşme süreci, maliyetleri, kasa ve varlıkların paylaştırılması konularında bize danışın.