KURUMLAR VERGİSİ VE STOPAJ MUAFİYETİ ŞARTLARI www.anadoluserbestbolge.com

Serbest Bölgelerdeki alım satım faaliyetlerinde vergisel avantajlar 6 Şubat 2004 tarihli ve 5084 sayılı yasa ile kaldırılmıştır. Şu anki yasal düzenleme kapsamında Serbest Bölgelerde sadece üretim faaliyetlerinin vergi imtiyazı devam etmektedir. Yazılım üretimi ve benzeri fikri faaliyetler de bu teşvikten bazı şartlarla faydalanabilmektedir. Tanınan teşvik şirket tüzel kişiliğine tanınmış kurumlar vergisi muafiyetidir. Şirket kasasında birikmiş karlılık ortaklara kar payı olarak dağıtıldığında ise ortak bu kazancı beyan edip stopajını ödemekle mükelleftir.Bu sebeple birçok Serbest Bölge iştirakçisi şahıs işletmesi veya şahıs şirketi kurarak Faaliyet Ruhsatı almayı tercih etmektedir.Bu tür işletmelerde kar oluştuğu anda, ortaklığın değil, ortağın bünyesinde oluşmuş kabul edileceğinden ortak şahsen gelir vergisinden muaf olacaktır. Üretici firmaların ürettiği malların % 85 ve daha çoğunu yurt dışına satmaları halinde çalışan personele ödenen stopaj da muaf olacaktır.

Detaylı Bilgi için Bize Danışın.