SERBEST BÖLGE HANGİ ŞİRKETLER VE HANGİ OPERASYONLAR İÇİN GEREKLİ www.anadoluserbestbolge.com

a. ÜRETİM: Hammadde ve ara mallarının Ülke içinden veya dışından tedarik edilerek yapılacak sınai  faaliyetlerde mamulün yine ülke içine veya dışarıya satılabilmesi mümkündür. Satış yönü nereye olursa olsun  her türlü gelir ve kurumlar vergisi istisnası uygulanması devam etmektedir. Eğer satış oranımız %85 veya daha üzeri yurt dışı olursa tüm personelin aldığı maaş üzerinden ödenen gelir vergisi de ödenmeyecektir.
 

b. ALIM-SATIM: İthalat ticaretinde getirilen mallar KDV , KKDF , varsa gümrük vergisi ve diğer harçları ödemeksizin  sınırsız süre Serbest Bölge antrepolarında tutularak millileştirilmiş stok maliyetinden kurtulabilinir. Malların tekrar yurt dışına gönderilmesi halinde Transit Ticaret Beyannamesi düzenlenerek serbestçe çıkış yapılır. Emtialar Serbest Bölge de bulunduğu müddetçe elleçleme, paketleme, ambalajlama veya sergileme yapılabilir.