VERGİSEL AVANTAJLAR VE ŞİRKET TÜRLERİ www.anadoluserbestbolge.com

Serbest Bölgelerdeki alım satım faaliyetlerinde vergisel avantajlar 6 Şubat 2004 tarihli ve 5084 sayılı yasa ile kaldırılmıştır. Şu anki yasal düzenleme kapsamında Serbest Bölgelerde sadece üretim faaliyetlerinin vergi imtiyazı devam etmektedir. Yazılım üretimi ve benzeri faaliyetler de bu teşvikten faydalanabilmektedir. Tanınan teşvik şirket tüzel kişiliğine tanınmış kurumlar vergisi muafiyetidir. Şirket kasasında birikmiş karlılık ortaklara kar payı olarak dağıtıldığında ise ortak bu kazancı beyan edip stopajını ödemekle mükelleftir.