ŞUBE VE ÜRETİM AVANTAJLARI www.anadoluserbestbolge.com

Türkiye’ de veya yurt dışında yerleşik şirketlerin Serbest Bölge’de şube açarak üretim veya sınai faaliyet göstermeleri mümkündür. Bu takdirde alınacak ruhsat kurulması planlanan yeni şirkete değil şubeye tahsis edilecektir. Türk Ticaret Kanunu'na göre 2 tür şube vardır. Merkeze bağlı şube ve nitelikli şube. Merkeze bağlı şubeye ek işyeri de denilmektedir. Bu tür şubelerde şubenin ayrı bir faturası, imza sirküleri, sermayesi ve müdürü olmaz. Serbest Bölgelerde kurulması gereken şube türü ise Nitelikli şubedir. Nitelikli şubenin ayrı bir faturası, imza sirküleri ve sermayesi olacaktır. Nitelikli şube merkezden ayrı bir tüzel kişilik değildir ancak kendi başına hareket kabiliyeti olan bir yapıdır.