KURULUŞ VE ZAMAN CETVELİ www.anadoluserbestbolge.com

İlk işlem müracaat ücretinin Merkez Bankasına yatırılmasıdır.Banka dekontu ve doldurulmuş müracaat formunun diğer ekleriyle birlikte dosya, Ekonomi Bakanlığına gönderilmek üzere Serbest Bölge Müdürlüklerine verilmektedir. Dosyanın Ankara ya ulaştırılmasından yaklaşık olarak  2-3 hafta içinde ön izin alınır.Bu ön izin yazısı ile ilgili müracaatçıdan 30 gün içerisinde tescil işlemlerini (şube veya yeni şirket) halletmesi, imza sirkülerini çıkarması ve Serbest Bölgede bir yer edinmesi veya kiralaması istenir.Söz konusu iş ve işlemler bu süre içinde halledilerek Ankara’ya gönderilir ve Ruhsatın düzenlenmesi talep edilir.Tahminen 1 hafta içinde ruhsat düzenlenmiş olur ve adrese gönderilir.