DÜŞÜK MALİYETLİ GÜMRÜK ANTREPOSU www.anadoluserbestbolge.com

Tek partilik, küçük sayılabilecek veya kısa süreli stoklamalarda, aylık 100.-$ bedel ile Geçici  Depo Kullanım Belgesi alınarak, ortak depolardan istifade edilebilir. Bu pratik uygulamadan  hem yurt içi hem de yurt dışı firmalar yararlanabilir. Başvuru için gerekli evraklar tamamlandığında  bir veya iki iş günü içinde belge düzenlenir ve bölgeye sevkiyat yapılabilir.