Serbest Bölgelerde TL Kullanımı www.anadoluserbestbolge.com

2017/10051 sayılı Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nın 11/05/2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Türkiye ile ticarette faturaların Vergi Usul Kanunu’nun 215’inci maddesi uyarınca bedelin Türk Lirası karşılığı gösterilmek suretiyle düzenlenmesi ve serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler dışında kalan tüm ödemelerin TL ile yapılması gerekmektedir. 2017/10051 sayılı Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, serbest bölgelerde çalışan işçilerin maaş/ücret ödemelerinin de Türk Lirası ile yapılması gerektiği Bakanlık Kararıyla bildirilmiştir.